PRVÁCI SÚ NEGATÍVNI

18. 11. 2020
Na ZŠ Gejzu Dusíka si vydýchli. Obozretnosť sa oplatila. Ochorenie COVID-19 sa od pozitívne testovaného žiaka nerozšírilo a trieda 1.C môže opäť chodiť do školy.