PRVÁ FRANCÚZSKA KNIŽNICA NA SLOVENSKU

29. 05. 2015
Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Týmto heslom sa riadi aj gymnázium Juraja Fándlyho v Šali, ktoré otvorilo francúzsku knižnicu.