PROTIHLUKOVÁ STENA BUDE

13. 07. 2020
Výstavba protihlukovej steny pri detskom ihrisku MAJK v areáli zimného štadióna v Šali sa realizovať bude. A to aj napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo neschválilo jej spolufinancovanie z mestského rozpočtu. Dokončená by mala byť v priebehu leta, aby deti na ihrisku opäť mohli šantiť.