PROGRAM NA ZMIERNENIE KLIMATICKÝCH ZMIEN

06. 07. 2021
Mesto Šaľa je súčasťou programu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“. Zmeny sa majú udiať v lesoparku, ktorý by sa mal stať príjemným útočiskom pre obyvateľom mesta a na Základnej škole Ľ. Štúra.