PROBLÉM S VYMÁHANÍM NEDOPLATKOV

11. 06. 2024
Mesto Galanta ako správca dane v zmysle daňového poriadku zverejní do konca júna na stránke mesta zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatok. V tejto súvislosti ich vyzýva k uhradeniu.