PRIVÍTALI DELEGÁCIU

28. 06. 2022
Spolupráca obohacuje, čoho dôkazom bola aj návšteva delegácie družobných miest, ktoré sa pri príležitosti šalianskeho jarmoku po rokoch obmedzení opäť stretli a zaspomínali si na roky vzájomnej podpory.