PRIVÍTAJÚ POTENCIÁLNYCH ŠTUDENTOV

14. 11. 2023
Žiakov končiacich štúdium na základných školách už čoskoro čaká jedno z prvých vážnych rozhodnutí ohľadom ich budúcnosti, a tým je voľba strednej školy. Na to, aby sa nastávajúci stredoškoláci rozhodli sa však potrebujú oboznámiť s možnosťami, ktoré škola ponúka. Na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante im o tých svojich povedia počas Dňa otvorených dverí.