PRISPELI KU ZDRAVIU A KOMFORTU SENIOROV

06. 06. 2024
Občianske združenie PRO Galanta sa v spolupráci s mestom zapojilo do projektu, ktorého hlavným pilierom je pomoc seniorom s Alzheimerom a stareckou demenciou v liečbe.G