PRIESTOR

01. 10. 2017
Tlačová konferencia Nitrianskeho samosprávneho kraja.