PRIESKUM NÁZOROV OBYVATEĽOV ŠALE

13. 02. 2018
Šalianska radnica realizuje aj tento rok prieskum verejnej mienky.