PRÍDE PRIMÁTOR O ROČNÝ PLAT?

22. 02. 2016
Galantskí poslanci začali konanie voči primátorovi mesta za zneužitie jeho právomoci ešte v januári. Ide o zamestnanie bývalého trénera galantských futbalistov na mestskom úrade a jeho dochádzka do práce. K verdiktu chýbala výpoveď Petra Pašku. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva bola doplnená a poslanci rozhodli o vzatí