PRIANIA OBČANOV DO NOVÉHO ROKA

03. 01. 2022
Oslavy nadchádzajúceho roka sú vždy akýmsi symbolom nového začiatku. Opäť disponujeme 365 dňami, počas ktorých môžeme napraviť svoje resty alebo čokoľvek zmeniť. My poznáme odpoveď na to, čo si do nového roka želajú naši občania.