PREVZALI SI VYSVEDČENIE

30. 06. 2020
30.júna uzatvorili základné a stredné školy netradičný školský rok. Deti sa kvôli pandémii koronavírusu učili od polovice marca z domu a späť do lavíc sa nevrátili všetci, čo pedagógovia zohľadňovali aj na ich koncoročných hodnoteniach.