PREMIÉR NA NÁVŠTEVE V HODOCH

16. 08. 2021
Bývalé resocializačné centrum Čistý deň privítalo na svojej pôde predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera. Centrum, ktoré tam momentálne poskytuje sociálne služby, má byť svetlým bodom budúcnosti po temnej minulosti.