PREKVAPILI SENIOROV

18. 10. 2023
Október je medzinárodne známy ako mesiac úcty k starším. Jednotlivé samosprávy si ho každoročne pripomínajú rôznymi aktivitami. Tento rok sa iniciatívy chopila aj Základná škola Sídliska SNP v Galante, ktorej žiaci si pre skoršie narodených v Patrii pripravili kultúrny program i s malým prekvapením.