PREDSTAVILI HISTORICKÚ VÝSTAVU

24. 06. 2022
Pripomenuli si históriu. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v obci Trnovec nad Váhom zorganizovala výstavu predmetov z čias ich predkov.