PRACUJE S EXOTICKÝMI HUDOBNÝMI NÁSTROJMI

14. 05. 2021
Počuli ste už o Didžeride, šamanských bubnoch či hand-pane ? Hudobný umelec z Kráľovej nad Váhom nielen ovláda hranie na týchto nástrojoch, ale ich dokáže aj sám vyrobiť.