PRÁCOU PROTI DEPRESII

06. 11. 2015
V Galante záhradkárske osady vznikli pred takmer 40timi rokmi a sú situované na vonkajších okrajoch mesta.