POZÝVAJÚ OBČANOV K SPOLUPRÁCI

16. 02. 2022
Sídliskový vnútroblok na Garbiarskej ulici v Seredi by sa mohol dočkať regenerácie, nakoľko sa mesto plánuje zapojiť už v poradí do tretieho projektu zameraného na obnovu starých sídlisk. Tento raz mesto dokonca pozýva občanov k participácii.