POTVRDIA POCHYBENIE NEMOCNICE?

01. 06. 2021
Na Okresnom súde v Galante po približne dvoch rokoch pokračovalo civilné pojednávanie vo veci odškodnenia pozostalých po nebohej Zuzane. V spore trvajúcom už viac ako 5 rokov pozostalí žiadajú odškodné od galantskej nemocnice za približne 130-tisíc eur.