POSTELE PRE SENIOROV

16. 10. 2019
Zariadeniu pre seniorov v Šali získalo 12 elektricky polohovateľných postelí.