POSTAVILI MÁJ

03. 05. 2021
Klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Seredi ukončili záver minulého týždňa radostne. Po dlhých mesiacoch popretkávaných opatreniami usporiadali kultúrne podujatie a nechýbalo ani stavanie mája.