POSLANCI ZA MOST-HÍD (NE)PRIŠLI

08. 04. 2015
Galantskí poslanci za stranu Most-Híd vyhlásili, že na mimoriadne zasadnutie 7. apríla neprídu. Pár dní pred zasadnutím sa do redakcie dostali dokonca šumy, že zastupiteľstvo nebude pre nízku účasť uznášaniaschopné. Nakoniec však z 19-tich si za rokovací stôl sadlo až 16 poslancov. Aj napriek vyhláseniu o neúčasti strany MOST-Híd sa jeden z nich na zasadnutí zúčastnil. Ervín Chomča dokonca hlasoval za prelomenie primátorského veta.