POSILA PRE OBYVATEĽOV

08. 09. 2015
Obyvatelia Galanty, ktorí bývajú v mestskej časti Kolónia po niekoľkých rokoch dosiahli malé víťazstvo.