POMOC DEŤOM S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI

04. 08. 2023
V Šali vzniklo nové Občianske združenie s názvom VYP Centrum, ktoré bude pomáhať deťom a žiakom s vývinovými poruchami. Taktiež bude pomáhať aj rodičom pri podpore starostlivosti o svoje dieťa s takýmto ochorením.