POMÁHAJÚ S EXEKÚCIAMI

02. 05. 2022
Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s farskou charitou v Galante rozširujú portfólio o nové sociálne služby. Okrem vzdelávacieho centra prinášajú sociálne poradenstvo a klientom pomôžu aj s exekúciami.