POKUTA ZA NESČÍTANIE SA

22. 03. 2021
V Galante sa sčítalo vyše 67% obyvateľov. Z miest trnavského kraja s viac ako 10 000 obyvateľmi je na poslednom mieste. Centrála upozorňuje na možné sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti.