POKUTA NAMIESTO DOVOLENKY

25. 06. 2015
Ak sa aj vy chytáte využiť služby leteckých prepravcov dobre si rozmyslite o čom sa budete rozprávať na letisku.