POISTILI SA PROTI RIZIKÁM

29. 07. 2015
Mestu Sereď bola pridelená dotácia vo výške 4,5 mil. eur na vybudovanie technickej infraštruktúry v priemyselnej zóne Sereď-Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne.