POHODU NÁJDU V KÚTIKU

24. 05. 2022
Zareagovali na výzvu, ktorá im umožnila zrealizovať zaujímavý projekt pre svojich žiakov. Deti z Materskej školy 8. mája v Šali si po najnovšom užívajú pozitívnu klímu prostredníctvom relaxačných kútikov.