POHĽAD DNEŠKA NA SNP S REŠPEKTOM

27. 08. 2021
V Šali si pripomenuli tohtoročné 77. výročie Slovenského národného povstania v hojnom počte. Odkaz, že minulosť sa nesmie zopakovať, musí byť podľa prítomných živý neustále a len vtedy sa naň nezabudne, ak sa bude pripomínať mladším generáciám.