PODUJATIE SKONTROLOVALA POLÍCIA

16. 07. 2021
Rodinné popoludnie na Šárde počas sviatku svätého Cyrila a Metoda vyvolalo vášne u množstva zúčastnených. Viacerí ľudia neskrývali rozhorčenosť nad kontrolou mestskej polície, ktorá na základe podnetu niekoľkokrát návštevníkov upozorňovala najmä na nenosenie rúšok.