PODNIKATELIA SÚČASŤOU GALAKARTY

24. 01. 2024
Galakarta poskytuje rôzne výhody a zľavy nielen v mestských organizáciách, ale postupne do nej pribúdajú aj zľavy od podnikateľov. Koľko podnikateľských subjektov je už súčasťou Galakarty?