PODAJÚ TRESTNÉ OZNÁMENIE

31. 03. 2023
Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante zobrali poslanci na vedomie správu hlavného kontrolóra, ktorá sa týka trestného oznámenia v súvislosti s určitými pochybnosťami v Galandii.