POCTA VENOVANÁ KULTÚRNYM PRACOVNÍKOM

25. 05. 2015
História a kultúra tvoria jadro každého národa. Bez udržiavania kultúrnych tradícií by sme mohli stratiť svoju identitu. V Trnavskom kraji žije veľmi veľa ľudí, ktorí sa angažujú práve tejto oblasti. Pôsobia v rôznych organizáciách, krúžkoch, súboroch a popritom dosahujú významné úspechy. Ich prácu si všimol aj predseda kraja Tibor Mikuš, ktorý sa im verejne poďakoval a odovzdal im ocenenie.