PLATIŤ BUDE V CELEJ ÚNII

08. 10. 2019
Slovenská republika sa stala v poradí 12- tým štátom Európskej Únie kde platia Elektronické Občianske preukazy ktoré budú povinné uznávať štáty Európskej únie