PLÁNUJÚ ZAVIESŤ NOČNÉ PARKOVANIE

26. 10. 2023
V priebehu valného zhromaždenia občianskeho združenia PRO Galanta odzneli aj informácie ohľadom parkovacej politiky v meste, na ktorú nadväzovalo predstavenie projektu s názvom Nočné parkovanie.