PLÁNOVANÉ PROJEKTY V GALANTE NA ROK ´22

12. 01. 2022
Vraj ide o vcelku ambiciózny rozpočet. Galantský poslanecký zbor schválil na decembrovom zastupiteľstve návrh rozpočtu na rok 2022 s nasledujúcimi dvoma výhľadovými rokmi. Aké sú plány a čo obyvateľov mesta v novom roku čaká?