PIJÚ KRV AJ STAROSTOM

12. 06. 2019
Sú tu komáre, nik ich nemá rád, to je nielen text známej pesničky, ale aj realita, ktorej musia čeliť obyvatelia mnohých miest a obcí. Výnimkou nie je ani šaliansky okres. Dôvodom bol daždivý máj, ktorý po sebe zanechal komárie škôlky v podobe stojatých mlák. Pod túto situáciu sa podpísala aj zvýšená hladina Váhu.