PETIČNÉ HÁRKY SÚ ODOSLANÉ

26. 10. 2023
Mesto Šaľa odoslalo petičné hárky za zachovanie pohotovosti v Šali ministrovi zdravotníctva. Do petície sa aktívne zapojili aj školy, okolité obce a Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja.