PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

22. 11. 2023
Trnavský samosprávny kraj spustil 5. ročník participatívneho rozpočtu. V rámci toho zrealizoval počas uplynulých dní verejné stretnutia s obyvateľmi, na ktorých odprezentoval všetky informácie týkajúce sa tejto aktivity. Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených pre okres Galanta a aké projekty by z neho mohli vzniknúť?