PARKOM SA BUDÚ ZAOBERAŤ POSLANCI

28. 08. 2015
V pondelok 7. septembra budú poslanci NSK schvaľovať návrh na prenechanie nemocničného parku do nájmu pre mesto Šaľa.