PANI MARGITA OSLÁVILA 100. NARODENINY

03. 09. 2015
Pani Margita Szabová, rodená Terbáková sa narodila 22.8.1915 v Kolárove, rodičom Ľudovítovi a Márii rodenej Bokorovej ako najmladšia z troch detí.