OZÓNOVÝ GENERÁTOR PRE POLÍCIU

22. 02. 2021
Mestská polícia v Šali dostala do daru prenosný ozónový generátor, ktorý nachádza svoje uplatnenie nielen v priestoroch stanice, ale aj v policajných vozidlách.