OŽIVILI VSTUP DO ŠKOLY

26. 04. 2023
Zišli sa pre dobrú vec. Galantskí poslanci v spolupráci s občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi a priateľmi Základnej školy Gejzu Dusíka využili svoje voľné predpoludnie, aby pri príležitosti Dňa Zeme zrekonštruovali a premaľovali školský plot.