OSOBNOSTI ZO ŠALE SI PREVZALI OCENENIA

15. 12. 2021
Mesto Šaľa počas 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva udelilo ocenenie ľuďom, ktorí svojou prácou a zanietením idú spoločnosti príkladom a zároveň inšpirujú mladšiu generáciu.