OSLÁVILI KRÁSNE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

12. 09. 2023
Denné centrum č. 3 v Šali-Veči usporiadalo podujatie, na ktorom si pripili na zdravie niekoľkých jubilantov, a tak oslávili sviatok narodenín svojich členov.