OSLAVA JUBILEA

19. 02. 2016
Dožiť sa vysokého veku v zdraví a v kruhu svojej rodiny, to by si želal asi každý z nás. Pani Anka zo Šale oslávila krásne životné jubileum 95 rokov.