OSLAVA JEDNOTY DÔCHODCOV

19. 11. 2015
V Galante sa minulý týždeň oslavovalo. Karol Balogh, predseda Denného centra na Švermovej ulici si pri príležitosti 25. výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska prevzal významné ocenenie za svoju dlhoročnú a poctivú prácu.