OPRAVOU CESTY K VYŠŠEJ BEZPEČNOSTI

28. 07. 2022
Obyvatelia Šale a Diakoviec majú dôvod na radosť. Cesta medzi mestom a obcou, ktorá je v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja totiž prechádza opravami, ktorých zámerom je zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti.